informationsmødet om byggeprojektet “Ormslev Kirkebyen 2020”

Kære alle!

Som opfølgning på informationsmødet om byggeprojektet “Ormslev Kirkebyen 2020” sender jeg på vegne af Ole Ethelberg et kort notat fra mødet – som er at afkog of kommentarerne på mødet – samt en meget kortfattet oversigt over proceduren. Det er vedhæftet. Skitse over projektet vil blive fremsendt i næste uge.

Præsentation_kirkebyen_proceduren

Notat fra dialogmøde onsdag den 27

Det blev endvidere aftalt, at Borgerforeningen fortsat gerne vil informere om projektet til borgerne i Ormslev. Og i øvrigt hvad der er behov for.

Bestyrelsen for Borgerforeningen forholder sig uvildigt til projektet, og stiller naturligvis Borgerhus og Kommunikationsplatforme til rådighed for de borgere, der ønsker at mødes for at drøfte projektet  og kommunikere deres perspektiver  til andre i byen. Det betyder at man kan booke Borgerhuset til møder,  indkalde til møder gennem både nyhedsbreve og facebook og oprette diskussionfora .

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Ormslev og Omegns Borgerforening

Skriv et svar