Beplantning på hjørnet ved borgerhuset

Kære Ormslevere!

Som I vil have bemærket, så er der gravet et par huller på det trekantede stykke foran Borgerhuset. Det skyldes at kommunen har bevilliget en beplantning af stykket. Men inden de går igang, skal de undersøge, hvor meget jord der skal flyttes for at beplante det. Derfor hullerne.

Det er planen at beplantningen sættes igang inden årets udgang – med mindre regn eller frost hindrer de.t

Beplantningen komme til at se ud som på vedhæftede plantegning. Inge-LIse prassov har med  stor energi udarbejdet planen  og været i dialog med Teknik og miljø, Grønne områder – med hjælp fra Charlotte Prang.  Tak for det!

Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at se ud i virkeligheden:-)

På bestyrelsens vegne

Susanne Muusmann

Skriv et svar