GENERALFORSAMLING

DER INDKALDES HERMED TIL GENERALFORSAMLING I ORMSLEV OG OMEGNS BORGERFORENING TIRSDAG DEN 27/2 KL 19.30 I BORGERHUSET. FÆLLESSPISNING FRA KL 18.00.

Dagsorden:

• Valg af dirigent

• Formandens beretning

• Regnskab

• Indkomne forslag

• Valg til bestyrelsen

• Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes. Regnskab kan rekvireres på ormslevborgerforening@gmail.com

Vi gør opmærksom på, at arrangementet kun er for medlemmer af Borgerforeningen. Kontingentet skal indbetales på konto 5364-0244108 senest den 23/2. Husk navn og adresse! Prisen er 100kr for personligt medlemskab, 250kr for en husstand (mere end to personer over 18 år) og 350 for kollektiver.

Forud for Generalforsamlingen er der traditionen tro fællesspisning. Fællesspisningen er gratis for medlemmer, men kræver tilmelding. Tilmelding sker på ormslevborgerforening@gmail.com.

Vel mødt!

Bestyrelsen

Comments are closed.