Vindmøller på land – information om diverse fællesråds høringssvar i forhold til Kommunes intentioner om at opstille vindmøller på land i Aarhus.

Som et led i Aarhus Kommune mål om at nedbringe udledningen af CO2, har Aarhus Kommune planer om at opstille vindmøller på land, blandt andet her i området. Imidlertid er der et par fællesråd, der har udarbejdet et høringssvar, som skal afleveres til kommunen på mandag.  Bestyrelsen har valgt at bakke op om høringen uden at tale på vegne af byens borgere, men for at åbne for at enkeltpersoner eller en gruppe har muligheden for efterfølgende at kunne informere og evt. indkalde til møder omkring vindmøller på land. Hvis nogen ønsker at være kontaktperson i forbindelse med opfølgningen på høringen, så skriv til Susanne Muusmann på susanne@mausmann.dk, så skal jeg sætte den pågældende i forbindelse med de ansvarlige for høringsvaret. Du kan læse høringsvaret her: Høringssvar

 

Man kan læse mere om kommunens planer her: https://voresenergi-aarhus.dk

Skriv et svar