Udtrædelser af Bestyrelsen for Ormslev og Omegens Borgerforening

Louise Neuhaus Lund og Marianne Jensen har efter uoverenstemmelser i bestyrelsen valgt med omgående virkning at træde ud af Borgerforeningens Bestyrelse. Frank Jensen, der er suppleant har overtaget den ene af de to ledige pladser. Men da der ifølge vedtægterne skal være mindst 5 medlemmer i bestyrelsen, vil der efter sommerferien blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi samtidig får mulighed for at drøfte Borgerforeningens Fremtid samt nogle ændringer i vedtægterne. På grund af almindelig travlhed hos bestyrelsens medlemmer er det ikke muligt at afholde generalforsamlingen før sommerferien.

Vi siger mange tak til Louise og Marianne for deres gode og store arbejde.

Skriv et svar