Regnskab Ormslev og Omegns Borgerforening for 2016

Rengskabsbilag til generalforsamlingen d. 23. februar:

2016 Protokollat

2016 Resultatopgørelse

2016 Årsrapport

Skriv et svar