Generalforsamling – Nye tider, nye muligheder!

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsmling i Ormslev og Omegns Borgerforening!

Torsdag d. 23. Februar 2017 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Ormslev Borgerhus, Gammelsø Vænge 1, i Ormslev med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
  1. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtæger med forslag til ændringer vedlægges nyhedsbrev med indkaldelse til Generalforsamlig. Ligesom de er at finde på ormslevby.dk  og i skabet ved Borgerhuset . Alternativt kan de rekvireres ved at ringe til Susanne på tlf. 7228 6123 eller maile til Ormslevborgerforening@gmail.com, så sender vi dem.
  2. Borgerhuset – nye tider, nye muligheder. Fremlæggelse af forslag til Borgerhuset fremtid og drøftelse heraf!
  3. Øvrige indkomne forslag
 5. Valg
  1. Frank Jensen (modtager valg)
  2. Ouafa Rian (modtager valg)
 6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal skriftligt tilstiles bestyrelsen på Ormslevborgerforening@gmail.com eller afleveres hos formanden Susanne Muusmann på Ormslevvej 458, 8260 Viby J senest 5 dage før Generalforsamlingen afholdes.

Vigtigt! Ønsker du stemmeret på Generalforsamlingen skal du medbringe kvittering for betalt kontingent for 2017.

Se priserne på kontingent og hvordan du indbetaler kontingent på nedenfor!

Bilag til generalforsamling:

Vedtægter OBF_med rettelser

Vedtægter_OBF99


Fællesspisning

fællesspisningDer afholdes fællesspisning før Generalforsamlingen – som sædvanlig kl. 18.00. Tilmelding til Mobilpay 7228 6123, til spisiormslev@gmail.com  eller telefon/sms 7228 6123 – senest mandag d. 20. Februar kl. 20.00. Ved tilmelding på sms og email, betales ved indgangen.

Husk at angive navn og antal (Børn 2-18 år og voksne).


Medlemskab af Ormslev Borgerforening i 2017

Nu hvor vi har taget hul på 2017 sender vi alle Borgere i Ormslev og Omegn en reminder om at indbetale kontingent til foreningen.

Dels for at have mulighed for at deltage i Generalforsamingen, drøfte de indkomne forslag og afgive sin stemme.

Dels for at medvirke til at skabe liv og aktivitet i byen og deltage i foreningens aktiviteter, så byen og dens omegn vokser uden nødvendigvis at blive større!

bus Medlemspriser for 2017 er:

 • 100 DKK for personligt medlemskab
 • 250 DKK for familiemedlemskab
 • 350 DKK for Kollektiv/Bofællesskab

 Betaling af kontingent

Kontingentet kan indbetales på 2 måder:

 • Bankoverførsel til reg.nr: 2316 og kontonr. 9270193558
 • Kontantbetaling i kuvert hos Jakob Schrøder, Trindballevej 20, 8260 Viby J

Hvis du vil være sikker på fremover at modtage nyhedsbrevet, skal du sende en mail til Ormslevborgerforening@gmail.com med vejnavn og nummer i emnefeltet, så kan vi samtidig sikre os,sommerfest at vores adressekartotek er opdateret. Alle nyheder opslås envidere i skabet ved Borgerhuset eller på hjemmesiden. Husk altid at angive dit vejnavn og nummer, uanset hvilken betalingsform du vælger.

Vi håber på stor opbakning og glæder os til at tage hul på endnu et år i Borgerforeningen:  Nye tider, nye muligheder!

 Februar 2017_inkaldelse

 

Skriv et svar