Ny bestyrelse i borgerforeningen

Kære Ormslever,

Så er den nye bestyrelse i Ormslev og Omegns Borgerforening blevet konstitueret:

 

 

 

Bestyrelsen består af:

Formand: Jacob Kveiborg

Kasserer: Jakob Schrøder

Næstformand (og tovholder på Fællesråd): Finn Agger

Bestyrelsesmedlem: Mai-Britt Skjelmose

Bestyrelsesmedlem: Janne Bjørmæs

Suppleant: Jesper Stoltenberg

Bestyrelsen kan kontaktes på: ormslevborgerforening@gmail.com

Vi glæder os meget til at komme i gang med at sætte vores præg på fællesskabet og arrangementerne i Ormslev og Omegn. Vi er dog som alle andre nødt til at vente til vi er på den anden side af Corona- nedlukningen. Derfor har vi også set os nødsaget til at lukke ned for al aktivitet indtil Skt. Hans.

I mellemtiden håber vi, at I passer på hinanden, og at I vil støtte op om borgerhusets forpagter Peder fra Tidens Køkken, som laver mad ud af huset. I denne uge laver han mad hver dag på nær søndag (Se selvstændigt opslag eller check Tidens Køkken ud på Facebook).

På bestyrelsens vegne,

Jacob Kveiborg

Comments are closed.