Midttrafiks høring af køreplaner 2015

Der er ikke planlagt ændringer i køreplanen, så det gælder om at informere Midttrafik om eventuelle hensigtsmæssigheder ved den eksisterende, så det kan blive ændret.
Susanne.

Start på videresendt besked:

Fra: Jesper Lützhöft Jensen ><jlj@midttrafik.dk>
Emne: Midttrafiks høring af køreplaner 2015
Dato: 5. jan. 2015 13.40.31 CET
Til: Undisclosed recipients:;

Midttrafiks høring af køreplaner 2015

Midttrafik skal hermed henlede opmærksomheden på at vi afholder høring for regionale-, lokale- og bybusser i perioden 5. til 18. januar 2015.

Høringen drejer sig om de køreplaner, der træder i kraft den 28. juni 2015 og gælder frem til sommeren 2016. Høringen gennemføres online via Midttrafiks hjemmeside.
Start med at finde den relevante køreplan på midttrafik.dk. Under køreplanen findes et link til forslaget til den nye køreplan og et link til den formular, hvor man kan kommentere på forslaget.

Bemærk – der kun ligger forslag til nye køreplaner, hvis vi lægger op til væsentlige ændringer. Er der ikke forslag til en ny køreplan, kan der kommenteres på den nuværende.

For yderligere information henviser vi til nedeforstående link:
https://www.midttrafik.dk/nyheder/2015/januar/hoering-om-nye-koereplaner.aspx

Vi håber, at I internt vil gøre alle relevante personer opmærksom på høringen.

Venlig hilsen

Jesper Lützhøft Jensen
Trafik & Rådgivning
Planlægning, busser

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
www.midttrafik.dk

Direkte tlf. 8740 8253
E-mail: jlj@midttrafik.dk

Skriv et svar