Sankt hans bål i grusgraven er aflyst

Sankt Hans Festen er desværre aflyst i år. Hønselauget som plejer at stå for arrangementet er optaget af studenerfester, dimissioner, årsafslutninger og meget andet. Vi håber at se jer næste år!

Bestyrelsen forventer at sende status på Borgerhuset ud efter næste bestyrelsesmøde d. 26. juni. Da der ikke er afgørende nys siden sidste møde i Borgerhuset i april, har vi valgt ikke at afholde et møde. I hører mere så snart vi har noget at informere om.

Vi er ved at lægge sidste hånd på bookingsystem til Borgerhuset, der vil også blive sendt mere info ud herom, så snart det er på plads.

På bestyrelsens vegne

Susanne Muusmann

Skriv et svar