Referat fra borgermøde om busdriften

D. 28. januar er der mødt talrige menensker op i Borgerhuset i Ormslev for at møde de ansvarilge embedskvinder, Rigmor Korsgård, Aarhus Kommune, afdeling for Trafikplanlægning og Anne Bach fra Midttrafik.

Susanne starter med på vegne af borgerforeningen og busudvalget at byde velkommen. Og at sige, at vi er meget glade for at vi har busser.

Derefter går vores gæster igang:

Det er godt at vide hvem man skal skyde på, når man gerne vil skyde, citat Rigmor Korsgaard

Århus kommune er ansvarlig for serviceniveauet i busserne.

I 2017 skal der en helt ny plan igang for den kollektive trafik i Århus på grund af åbningen af den nye letbane.

Vi får altså letbanen, men økonomien skal være driftsneutral!

Derfor skal der findes besparelser på ca. 80.000 køreplanstimer, det er en bunden opgave ( fra 2014) Det handler om at frigøre nogle midler så letbanen kan drives).

Man troede man kunne fjerne de busser, der kører på letbanes rutenet, men de ruter er aldrig blevet oprettet, og så kan de jo ikke fjernes.

Så lige nu fjerner man køretimer i den kollektive trafik.

Midttrafik har tilgået opgaven (analyserammen) ved at kigge på  bla. kundegrundlag, befolkningskoncentration, udvikling af bysamfund, pendlermønstre, bemærkninger fra evalueringer og andre henvendelser, passagertællinger, infrastrukturelle hensyn fra 2014.

Kommentar fra salen:

Ift. befolkningstætheden som parameter så kunne man  måske også se det på en anden måde: at dem der ikke har så mange transportmuligheder, har mere brug for en kollektiv trafik? Inde i byen er der flere busmuligheder og der er kortere afstande, så der måske ikke behøves så mange busser.

Rigmor Korsgård svarer:

Der kan være en servicepolitisk tilgang (borgerperspektiv) – service til borgerne -og en trafikøkonomisk tilgang (markedsperspktiv) – færre biler i byen, så derfor mere kollektiv trafik i byen.Vi fjerner ikke mange biler ved at lave kollektiv trafik, der hvor der er nogen der har brug for den.

Der har været en masser tællinger, i specielle tælle-busser. De viser at 11éren kører med “meget luft” dvs. der er ikke max-belastning på den. Derfor ligger vi også op til at 11éren skal kører mindre end den gør idag

Søjlediagrammet bliver kommenteret på, og pillet lidt fra hinanden. 4 Personer i timen ! Alle dem vi henter og bringer til Blåhøj vises jo ikke.

“Det er ikke urealistisk at en tredjel af dem der stiger på i Blåhøj er fra Ormslev!”, citat borger fra ormslev

Fra evalueringen.

Der er spurgt kunder og ikke kunder, med udg. pkt i postnumre- dvs. hele Viby- dvs. at man ikke kan skille Ormslev ud;-)

En borger siger, at vi mangler noget bevægelighed, når vi kommer med forslag. Det er som om man ingen vegne kommer.

Løsningen:

  • Stadig et A- bane net(højfrekvens), og letbanen
  • Der er ændringer i feks. 1A( Randersvej der kørere letbanen nu)
  • Og der er ændring ved Tranbjerg hvor letbanen kommer til at køre.
  • VI har kigget på halve linier: dvs. ind til byen og ikke igennem byen og ud i den anden ende. Derfor er de fleste linjer afkortet.
  • Der vil være en 5a og en 6a på ringene.
  • 11 ændres ikke på linjeføring, men blot i frekvensen

Rigmor Korsgår peger på Flextur som et alternativ herude.

Svar fra borgerne: Hele flekstur systemet er meget meget u-igennmtrængeligt, tidsrammerne er utrolig lange, og fleksibiliten er utrolig lille.

Vi har klaget, kommenteret, sendt indsigelser, men det er som om vores tiltag havner i et sort hul, de kommer ikke videre til Rigmor og Midttrafik.

Hvad med natbusserne- kan I ikke få natbussen til at slå en sløjfe ud  om Åbo. De holder alligevel bare og venter i Blåhøj.

Kan man gentænke den gamle 55 rute, der var overfyldt fra Harlev, så ruteændringen har jo udtømt ruten.

Flere borger kom med punkter hvor 35 ikke fungerer og hvor kommunikationen med driftselskabet MT ikke fungerer.

Den videre proces blev præsenteret, herunder:

Evalueringen slutter først i uge 8.

Og det er XXXX der behandler alle sagerne

Og derefter indstilles der til regionsrådet og Midttrafik, sommeren 2016, og efter sommeren udarbejdes de konkrete kørerplaner, der også kommer i høring, som borgere kan kommentere på ift. tider, stoppestedsniveauer mm.

Susanne præsenterer nogen små historier fra Ormslev samt en liste med ønsker fra borgerne herude, som vi gerne vil give vores gæster med hjem.

Fleksibititet, kreativitet, nytænkning, og “ædning” af de gamle kollektiv.trafik-.dogmer- Og nej analyserne, alle tallene og tællingerne preller af på os.

Hvad bliver der af det, vi melder ind, i Midttrafiks drift afd. Det sidste har Anne Bach taget med hjem til Midtrafik.

Den nye trafikplan, der skal finansiere de nye tog, gør at Kommunen ikke ved hvornår den helt præcist træder i kraft, de indre strækninger starter ( måske) maj-oktober 2017, og der starter det nye busnet så også.

Generelt var der mange kommentarer, ideer og indleven fra salen. Det var dejligt at så mange mødte op og at der var mange unge iblandt.

Se slides fra Borgermøde i Ormslev om KTA17_27. januar 2016_AB

Skriv et svar