Høring af forslag til boligpolitik

boligTeknik og Miljø i Aarhus Kommune har udarbejdet forslag til en boligpolitik. Boligpolitikken er offentligt fremlagt i perioden 19. august til 16. september 2015.

For at sikre et bredt ejerskab til boligpolitikken afholdes der et høringsmøde:

                             Tirsdag d. 1. september 2015 kl. 16:30 – 18:30 i Remisen på Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C

Her bliver der mulighed for at drøfte boligpolitikkens indhold og deltage i debatten omkring boligforsyningen og boligområdet i Aarhus fremover.

I kan se forslaget til boligpolitik og det tilhørende datagrundlag her:

http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Byudvikling-og-Mobilitet/Boligpolitik/Boligpolitik-OG-Bilag.pdf

og I kan læse mere om hele processen på dette link:

http://www.aarhus.dk/da/politik/Politikker-og-planer/Byudvikling/Forslag-til-boligpolitik.aspx.

Program for debatmødet er som følger:

o   Velkommen

o   Præsentation af boligpolitikken og de 3 indsatsområder

V/Rådmand Kristian Würtz, Teknik og Miljø

o   Paneldebat om boligpolitik i Aarhus Kommune:

·         Rådmand Kristian Würtz, Teknik og Miljø

·         Kredsformand Anders Rønnebro,  BL´s 5. kreds

·         Formand Sune Koch Rønnow, Studenterrådet ved Aarhus Universitet

·         Ejendomsmægler Annette Rønne, Home Aarhus

·         Direktør Peter Christophersen, KPC

·         Bestyrelsesformand Claus Jespersen, Udlejerforeningen Aarhus

       Moderator Bente Lykke Sørensen, chef for Center for Byudvikling og Mobilitet.

o   Spørgsmål og debat

o   Afrunding

Tilmelding til mødet kan ske på mail byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

Vi håber rigtig mange har lyst til at deltage i mødet og ser frem til en spændende debat om boligområdet i Aarhus Kommune.

Skriv et svar