Fællesspisning

Efteråret nærmer sig og dermed også tiden for fællesspisning i borgerhuset.

Driften og brugen af borgerhuset er ændret, og dermed er det blevet muligt at bruge køkkenet.

Vi har i bestyrelsen snakket om muligheden af selv at lave maden til fællesspisning.

Lis og Frank (trindballevej) og Finn Agger vil gerne være med til at skabe rammerne om dette. Men vi skal være flere(10-15 personer) for at kunne overkomme opgaven (indkøb–forberedelse- madlavning-oprydning). Men det er jo ikke sikkert alle kan hver gang, derfor det forholdsvis høje antal.

Så derfor meld tilbage senest lørdag d. 2/9 til Frank, og vær med til at udvikle et nyt og hyggeligt koncept omkring vores fællesspisning.

Vi vil holde et planlægningsmøde mandag d. 4/9 kl. 19.30 hos Frank og Lis.

Første fællesspisning er torsdag d. 21/9 kl. 18.00.

M.v.h. Frank 51 944 612

trindballevej@gmail.com

Skriv et svar