Indkaldelse til generalforsamling 2021 i Ormslev og Omegns Borgerforening

Husk det er på Torsdag der afholdes Generalforsamling

25. februar 2021 kl. 19.

Mødet vil foregå online. For at kunne deltage skal man have indbetalt kontingent og henvende sig på ormslevborgerforening@gmail.com, hvorefter man vil modtage et link til generalforsamlingen, så modtager man samtidig regnskabet.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen (På valg: Janne Bjørnæs (genopstiller))
  6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må tilstilles bestyrelse senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes, så modtager man samtidig regnskabet.

Vel mødt!

De bedste hilsner, Bestyrelsen

Comments are closed.