Borgermøde om ny Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby – Mandag d. 26/10 kl. 19.30 på DOKK1

PÅ mødet kan man komme med ønsker til at skabe bedre mobilitet i, til og fra midtbyen… Så det handler altså også om, hvordan vi kan komme ind til byen.

 

Aarhus Byråd har igangsat en debat/idéfase for en ny Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby.

 Inden de første streger til en ny Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus midtby tegnes, får borgere og erhvervsliv nu mulighed for at påvirke udviklingen af planen. Målet er at endnu flere mennesker kan komme ind, ud og rundt i midtbyen på en god og effektiv måde. Den nye plan skal afløse den eksisterende Trafikplan fra 2005. Som opstart på debatten inviterer Teknik og Miljø hermed til :

 Borgermøde om den nye Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby
Mandag den 26. oktober, kl. 19.30 – 21.30
DOKK1, store sal, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

Tilmelding til haue@aarhus.dk

 I forbindelse med den indledende debat- og idéfase har Teknik og Miljø oprettet www.vorestrafik.dk, hvor borgere og erhvervsliv kan komme med gode idéer og deltage i debatten. Erfaringer, idéer og holdninger vil indgå i arbejdet med at udforme en ny Trafik- og Mobilitetsplan.

 Læs mere og deltag i debatten på vorestrafik.dk. Eller skriv direkte til Center for Byudvikling og Mobilitet på byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET

Teknik og Miljø

Aarhus Kommune

Kalkværksvej 10

DK-8000 Aarhus C

pso@aarhus.dkwww.aarhus.dk

Officielle henvendelser pr. e-mail skal sendes til hovedpostkassen: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

Skriv et svar