Nyhedsbrev april

Hermed en lille forårshilsen fra Borgerforeningens bestyrelsen med information om stort og småt i Ormslev og omegn.

Generalforsamling februar 2022

Året har allerede budt på tre arrangementer: fastelavn for de mindste, Generalforsamling og Store Skraldedag. På generalforsamlingen den 28. februar blev der valgt to nye medlemmer ind i bestyrelsen (Sebastian og Helle). Den nye bestyrelse har nu konstitueret sig og består af følgende medlemmer:

Jacob Kveiborg, formand, tlf. 27 20 51 37

Jakob Schrøder, kasserer, tlf. 42 52 47 43

Finn Agger, kontakt til fællesråd, tlf. 20 34 17 51

Mai-Britt Skjelmose,

Janne Bjørnæs

Sebastian Kromann

Helle Arensbak

Bestyrelsen kan kontaktes på:

ormslevborgerforening@gmail.com

I forbindelse med generalforsamlingen blev der desuden nedsat to udvalg. Dels et festudvalg, som skal forsøge at genoplive byens årlige sommerfest, og dels et projektudvalg som vil arbejde på en række projekter med udgangspunkt i områdets historie og natur, som gerne skulle munde ud i både skiltning, kunst, legeplads og et stisystem. Der vil blive informeret om møder og nyt fra udvalgene gennem hjemmeside (nyhedsbrev) og Facebook.

I december indgav bestyrelsen et høringssvar i forbindelse med Bdr. Thybos ansøgning om at lave boliger på Campinggårdens arealer. Der er nu giver grønt lys til byggeriet fra kommunen side. Et af projektudvalgets ønsker er at få integreret det kommende boligområde og ikke mindst de grønne områder mod nord på arealet, så det bliver til gavn for hele byen. Bestyrelsen er i dialog med Bdr. Thybo herom. Om byggeriet bliver til virkelighed ved ingen endnu…

Bestyrelsen har også været i dialog med kommunen om trafiksikkerheden på Buggesgårdvej. En cykel-/gangsti til Kolt ville være fantastisk, men har realistisk set lange udsigter. Et alternativt forslag, som desværre blev afvist af Politiet, var i stedet at nedsætte hastigheden til 60 km/t.

Skraldeindsamling og arbejdsdag april 2022

De kommende måneder er der planlagt en række arrangementer.

10. maj. Ølsmagning/rundvisning hos Sydbyens Bryglaug. Tid og sted: Buggesgårdvej 66. kl. 19.30.

Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig og efter først-til-mølle-princippet. Bindende tilmelding, senest 1. maj via Facebook eller mail (ormslevborgerforening@gmail.com). Pris: 159 kr. Inkluderer fem smagsprøver, snacks og oplæg om ølbrygning.

24. maj. Fællesspisning/sammenskudsgilde i Borgerhuset. Medbring en ret til fællesbordet. Tid: 18.00.

Tilmelding senest 22. maj på ormslevborgerforening@gmail.com eller via Facebook-opslag. Drikkevarer kan købes.

23. juni. Skt. Hans aften.  Tid og sted. Kl. 18.30 på Trindballevej, bag Vandværket (Søballes mark). Borgerforeningen vil igen i år sælge øl/vand og pølser. Båltænding og -tale kl. ca. 20.00. Nærmere info følger.

Dato? Sommerfest! Nærmere info følger.

Skulle der være nogen, som endnu ikke har fået betalt deres kontingent for 2022, så kan det nås endnu. Kontingentet indbetales på konto 5364-0244108 eller Mobilepay til 24118. Husk navn og adresse!

Prisen er 100kr for personligt medlemskab, 250kr for en husstand (mere end to personer over 18 år) og 350 for kollektiver.

Vi glæder os til at se jer til forårets og forsommerens arrangementer.

De bedste hilsner,

Bestyrelsen

Skriv et svar